آغاز عملیات اجرایی ۱.۷ میلیارد دلار طرح جدید بخش معدن و صنایع معدنی